E-shop

Anketa

Hlas bol započítaný.

Ako často navštevujete našu stránku?

»dnes som klikol prvý krát (39%)
39%

»jeden krát za mesiac (22%)
22%

»týždenne (22%)
22%

»denne (17%)
17%

Aké informácie Vám na tejto stránke chýbajú?

»Iné (napíšte nám aké) (27%)
27%

»Kvety izbové (21%)
21%

»Kvety rezané (18%)
18%

»Kvety záhradné (18%)
18%

»Fórum / diskuzia (15%)
15%

Ste spokojní s celkovou kvetinovou výsadbou nášho mesta počas celého roka?

»áno - je to výborné (34%)
34%

»áno - je to priemerné (22%)
22%

»nie - je to slabé (22%)
22%

»nie - je to veľmi slabé (21%)
21%

Vyhovujú vám otváracie hodiny?

»Áno (49%)
49%

»Nie (napíšte dôvod) (27%)
27%

»Chcelo by to zmenu (napíšte akú) (24%)
24%


Novinky

Vážený Zákazník,
ceníme si dôveru, ktorú ste nám prejavili v uplynulom roku.
Veríme, že aj ten nastávajúci bude plný úspešnej spolupráce.
Prajeme Vám všetko dobré v Novom Roku 2012.
Ďakujeme, že využívate naše služby

S pozdravom / Best Regards
have a nice day
tot straks
Customer service representative
have a nice day
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pestovatelia v Ekvádore vypestovali ruže, ktoré sa dajú konzumovať.

Ekvádor patrí už dlho k vývozcom, ktorí ponúkajú najkrajšie a najfarebnejšie ruže. Teraz si však ekvádorskí záhradníci vymysleli ešte niečo originálnejšie - jedlé ruže.

Roberto Nevado patrí k tým, ktorí vo svojej farme takéto kvety pestujú. Šľachteniu ruží sa začal venovať pred štyrmi rokmi. Momentálne má na farme 3 milióny ružových kríkov, z ktorých 100 000 neobsahujú jed a sú jedlé.

Šalát z ruží

Vlastník farmy je presvedčený, že predaj bude len rásť. "Je to nové a zaujímavé a to je presne to, čo v súčasnosti každý chce." Jeho najväčšou výzvou je, presvedčiť potenciálnych zákazníkov, že ružové lístky nie sú nebezpečné. "V princípe je to šalát v tvare ruže," povedal pestovateľ agentúre Reuters.

Keďže sa takéto ruže nesmú hnojiť chemickými látkami, Nevado používa cesnakový sprej.

V Barcelone a v New Yorku už sú reštaurácie, ktoré ponúkajú pokrmy z kvetov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazník,
firma A&Z IRIS, s.r.o. so sídlom v meste Stará Turá Vám dáva do pozornosti nový a prehľadnejší spôsob informovania o otváracích dňoch a hodinách počas celého roka vopred a hlavne cez sviatky. Pozrite si prosím pozorne kalendár na: http://www.iriskvet.eu/kalendar-otvaracich-dni-pocas-sviatkov/ . Všetky dôležité udalosti spojené s predajom, novým tovarom, rôznymi akciami a otváracími hodinami budú v budúcnosti zobrazené práve v tomto kalendári, ktorý budete mať nepretržite k dispozícií. Kalendár otváracích dní a hodín počas sviatkov bol vytvorený v spolupráci s firmou: www.revay.eu .
Ak Vám niektorá informácia v kalendári bude chýbať, prosím, upozornite nás na to a náš operačný systém danú problematiku vyhodnotí a doplní.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

Váš tím pracovníkov kvetinárstva IRIS.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
have a nice day, tot straks
Customer service representative
A&Z IRIS s.r.o.
info@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu
www.iriskvet.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazník,
Kvetinárstvo IRIS so sídlom v meste Stará Turá Vám dáva na známosť, že v týchto dňoch už prijímame objednávky k Sviatku Všetkých svätých. Vence, venčeky a aranžmány z 9. druhov
si môžete objednať priamo v predajni.
Ponúkame Vám nasledovné otváracie dni a hodiny od:
29. Október - 2. November 2011
29. Október Sobota - 7:00 - 14:00 hod.
30. Október Nedeľa - 9:00 - 11:30 hod.
31. Október Pondelok - 7:00 - 19:00 hod.
1. November Utorok - 9:00 - 11:30 hod.
(Sviatok Všetkých svätých)
2. November Streda - 8:00 - 18.00 hod.
(Pamiatka zosnulých)
Prajeme Vám pokojné prežitie týchto Sviatkov a za pochopenie ďakuje kolektív kvetinárstva IRIS.

www.iriskvet.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazník,
kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o., so sídlom v meste Stará Turá Vám oznamuje, že od 27.6.2011 prijímame objednávky na kytice ku koncu školského roka.
Vo štvrtok 30.6.2011 je naša prevádzka otvorená od 6:30 hod. - 18:00 hod.

Záujemcom o Burzu dávame do pozornosti, že sme rozšírili otváracie hodiny aj na Piatok od 10:00 - 16:00 hod. a v Sobotu od 8:00 - 11:00 hod. Taktiež Vám chceme umožniť osobne predať aj Váš vlastný tovar, alebo pre Vás už nepotrebné veci akéhokoľvek druhu: oblečenie, obuv, detský tovar, elektronika, nábytok, domáce zvieratá ap. Zákonom chránené alebo zakázané veci sa predávať nesmú!
Po skončení burzy je potrebné tovar si odniesť. Táto služba je dočasne bezplatná.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme ne tel. čísle 0905 643076, alebo e-mail: burza@iriskvet.eu .
Ste srdečne vítaní a tešíme sa na Vašu účasť.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
have a nice day, tot straks
Customer service representative
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený zákazník,
Kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o., Stará Turá poriada v spolupráci so Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou Bratislava, ktorá zabezpečuje:
- kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov a zamestnancov firiem
- kurz inštruktorov prvej pomoci pre kurzy prvej pomoci

pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov
"Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov a zamestnancov firiem", ďalej ich rodinných príslušníkov a každého, kto sa chce zdokonaliť v poskytovaní prvej pomoci. Súčasťou kurzu bude oboznámenie sa s hasičskými prístrojmi a ich správne použitie:

Cena za kurz, skúšku a občerstvenie : 35,00 €
pre zaregistrovaných na: www.iriskvet.eu : 30,00 €
Trvanie kurzu: 6-8 vyučovacích hodín t.j. 360min (40% teoretická časť, 60 % praktická časť).
Ukončenie kurzu: záverečná skúška z teoretickej a praktickej časti. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotovuje protokol. S výsledným hodnotením oboznámi účastníka školiteľ. Výsledkom hodnotenia je slovné vyjadrenie "vyhovel" alebo "nevyhovel".
Potvrdenie o účasti: po absolvovaní kurzu prvej pomoci a po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci vydá školiteľ ZDZS Bratislava ihneď účastníkovi kurzu potvrdenie.
Bližšie informácie - termíny kurzov, prihlásenie, spôsob platby
Kontakt: Andrej Oravec, mobil 0905/643076, kurz@iriskvet.eu
Najbližší termín: streda 15. September 2010 o 09:00 hod.
Miesto: Stará Turá - Rekreačné stredisko Dubník, penzión Hájenka
O prípadných zmenách termínu a miesta konania kurzu vás budeme včas informovať.
Záväznú prihlášku zašlite prosím najneskôr do konca augusta 2010 e-mailom na: kurz@iriskvet.eu

Materiálno-technické zabezpečenie: figuríny na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie s možnosťou elektronickej kontroly a vyhodnotenia počítačom, figurína na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest úderom do chrbta - "Gordonov úder", figurína na nácvik stlačenia brucha pri dusení sa cudzím telesom - "Heimlichov manéver", figurína novorodenca, rôzne poranenia figurín...
Ďalšie príslušenstvo: rôzny zdravotnícky materiál, auto lekárničky, hasiace prístroje...
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba je zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako štátna príspevková organizácia Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/XXI-3 v znení jej zmien s účinnosťou od 1.1.1992.
Okrem Ústavy, zákonov vydaných NR SR a všeobecne záväzných právnych predpisov sa Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava riadi aj legislatívou špecifickou pre poskytovanie záchrannej služby, neodkladnej prednemocničnej starostlivosti, urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
have a nice day, tot straks
Customer service representative
A&Z IRIS s.r.o.
info@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazník,
firma A&Z Iris, s.r.o. Vás srdečne pozýva na: „Kreatívne skladanie obrúskov z netkanej textílie."
Kurzy budú prebiehať podľa záujmu v týchto mestách:
Bratislava, hotel Mercure, Žabotova 2 (hlavná stanica)
23.8.2011 utorok 17:00 - 19:00
24.9.2011 sobota 14.00 - 16:00
Piešťany, hotel Magnólia, Nálepková 1
22.9.2011 štvrtok 17:00 - 19.00
Žilina, Penzión Trio Rosina, Družinská 897, Rosina
6.9.2011 utorok 17:00 - 19:00
Bardejov, hotel Šariš, SNP 1
12.10.2011 streda 17:00 - 19:00
Michalovce, hotel Jalta, Námestie osloboditeľov 70
13.10.2011 štvrtok 17:00 - 19:00

Cena kurzu pre jednu osobu je 23,61€ s DPH.
Cena kurzu zahŕňa obrúsky, z ktorých sa bude skladať (luxusné obrúsky z netkanej textílie a servítky) a knižku „Inšpirácia na každý deň" v hodnote 6,61€. Cena nezahŕňa konzumné v mieste konania.
Na dvoj-hodinovom kurze skladania obrúskov sa klient naučí poskladať cca 10 kreatívnych vzorcov (ružičku, misku, lekno, zajačika, topánočku, ľaliu a iné), ktoré si môže doma, či v práci (čašník) skladať z textilných obrúskov, alebo obrúskov z netkanej textílie ba aj obyčajných servítok. Každé skladanie bude podrobne vysvetlené a bude si ho klient skladať sám. Domov si odnesiete nielen nápady na pekne prestrený stôl, ale aj hotové vzory servítok.
- kurz je určený pre čašníkov, žiakov hotelových škôl, majiteľov reštaurácií, ale taktiež aj
pre všetkých tých, ktorí si chcú skrášliť svoj domov a spríjemniť prestieranie pri večeri, či
rodinnej oslave
- klient sa zoznámi s moderným prestieraním
- lektorka Barbora Kubíková (zástupkyňa firmy Duni na Slovensku) školí čašníkov a žiakov
hotelových škôl po celom Slovensku, sxpolupracuje s gastronomickými časopismi, vydala
knihu o skladaní obrúskov „Inšpirácia na každý deň"

Prihlášky posielajte na: info@iriskvet.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vianoce so Sisou Sklovskou

Spevácka diva Sisa Sklovska pripravila pre svojich fanúšikov exkluzívny vianočný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 21.12. 2009 o 16.00 a 20.00 hod v Evanjelickom kostole v Krajnom. Hosťom koncertu bude spevácky zbor Canens. Koncertom chce Sisa podporiť projekt "Drahuškovo" čo je domov komunitného bývania pre osoby s autizmom a podobnými postihnutiami. Nad budovaním tohto projektu prebral osobnú záštitu dramatik, textár, scenárista, vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka. Vianočný koncert bude vysielaný na internete pre všetkých fanúšikov Sisy Sklovskej nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj pre zahraničných Slovákov a Čechov.

Bližšie informácie: www.krajne.sk, www.drahuskovo.sk, www.sisasklovska.com

Vážený Zákazník,
kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o., obec Krajné a ECAV v Krajnom Vás srdečne pozýva na Vianočný koncert československej speváckej divy - Sisa Sklovska. Koncert sa uskutoční v pondelok 21.12. 2009 o 16:00 a 20:00 hod v Evanjelickom kostole v Krajnom.
Hosťom koncertu bude spevácky zbor Canens. Koncertom chce Sisa podporiť projekt "Drahuškovo" čo je domov komunitného bývania pre osoby s autizmom a podobnými postihnutiami. Nad budovaním tohto projektu prebral osobnú záštitu dramatik, textár, scenárista a vedúca osobnosť Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka. Vianočný koncert bude vysielaný na internete pre všetkých fanúšikov Sisy Sklovskej nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj pre zahraničných Slovákov a Čechov.

Bližšie informácie: http://www.iriskvet.eu/sisa-sklovska/ www.krajne.sk www.drahuskovo.sk www.sisasklovska.com

Výnimočné hlasové schopnosti, nezameniteľný temperament, umelecká všestrannosť, vysoká profesionalita a atraktívny vzhľad, charakterizujú speváčku Sisu Sklovsku, ktorá v súčasnosti patrí v oblasti vokálnej interpretácie k najvýraznejším osobnostiam aj v štýle crossover, v ktorom sa prelínajú rôzne hudobné žánre.
Jedinečnosť jej speváckeho prejavu je daná schopnosťou bravúrne striedať rôzne polohy hlasových registrov (opera, muzikál, pop, jazz, rock, gospel a miešaný register). Profesionálna umelecká príprava Sisy Sklovskej zahrňuje popri speve aj štúdium herectva, klasického, výrazového a ľudového tanca. Tieto obory patria k jej prirodzeným dispozíciám, čo ju ideálne predurčuje nielen k významným muzikálovým úlohám.

Po skončení štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ako sólistka Opery Slovenského národného divadla, počas päťročného angažmánu, vytvorila celú škálu mezzosopránových úloh napr.: Dulcinee - Don Qiujote, cisárovná Ottavia - L'incornazzione di Poppea, Nana - Evgenij Onegin atd. Súčasne vystupovala v niekoľkých svetových známych i pôvodných slovenských a českých muzikáloch.
V roku 1996 sa Sisa Sklovska presťahovala do Prahy. Umelecká scéna "stovežatej" jej ponúkla množstvo vynikajúcich príležitostí, najmä v oblasti obľúbeného muzikálu, ale aj v samostatných koncertných vystúpeniach.

V roku 2006 Sisa vydala výberovú kompiláciu najväčších hitov s názvom Essential. Sisa Sklovska je maskotom slovenskej armády a už niekoľkokrát bola spevom potešiť vojakov priamo v poli Kosova či Baghramu v Afghanistane. Svoj neskrotný temperament predviedla ako účinkujúca v tanečnej show Bailando. V súčasnosti žije striedavo v Prahe a Bratislave.
www.ticketportal.sk
www.ticket-art.sk

Cena vstupenky: 10 € ( 301,26 Sk)
Konverzný kurz 30,126 Sk/€

Obec Krajné a ECAV v Krajnom Vás pozýva na vianočný koncert
SISY SKLOVSKEJ
Dňa 21.12. 2009 o 16:00 a 20:00 hod.
Evanjelický kostol Krajné
PARTNERI:
www.krajne.sk * www.drahuskovo.sk * www.ticketportal.sk * www.ticket-art.sk * www.iriskvet.eu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážený zákazník,

Kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o. Vás opätovne pozýva na burzu nového a použitého šatstva, obuvi, elektroniky, nábytku, auto potrieb, hračiek a iného aj detského tovaru za takmer symbolické ceny.
Burza sa uskutoční už túto sobotu 4.06.2011 od 7.30-11.30 hod. v priestoroch kvetinárstva v zadnej časti dvora. V prípade nepriaznivého počasia sa burza presúva na iný termín.
Burza sa bude opakovať až do vypredania zásob vždy v sobotu v stanovený čas. Bližšie info nájdete aj na našej web stránke www.iriskvet.eu.
Ste srdečne vítaní.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
Customer service representative
have a nice day
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený zákazník,
kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o. vás pozýva na príjemné stretnutie s umelkyňou - harfistkou, ktoré sa bude konať v priestoroch nášho kvetinárstva v sobotu 24.10.2009 a v sobotu 31.10.2009 od 7.30-12.00 hod. v meste Stará Turá. Počas nakupovania Vám svojim umeleckým prednesom spríjemní chvíle bc. Mária Kmeťková na hudobnom nástroji - Harfa „Style 100".
Preto Vás ešte raz srdečne pozývame na tento umelecký zážitok, ktorého čaro vynikne priamo medzi kvetmi nášho kvetinárstva a tak dotvorí atmosféru nasledujúcich dní pri príležitosti pamiatky zosnulých. Samozrejme, nakupovanie nie je podmienkou. Príďte sa započúvať do nádherných tónov harfy, ktoré sa budú niesť aj v pietnej spomienke na našich blízkych a známych, rodinu a priateľov, ktorí nás (možno aj predčasne) navždy opustili.
Bližšie informácie, ako aj preferencie a hudobné aktivity našej harfistky a rodáčky zo Starej Turej si môžete pozrieť priamo na stránke www.harfistka.sk
Prajeme Vám príjemný a ničím nerušený umelecký zážitok.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
Customer service representative
have a nice day
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazníci

Kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o. so sídlom v Starej Turej Vám ponúka ďalšie nové telefónne číslo, ktoré nájdete aj v kontaktoch našej webovej stránky: 0949/111301. Na tomto čísle Vám budú poskytnuté nielen informácie o tovare, ale slúžiť bude hlavne na objednávanie kytíc a ďalšieho tovaru z našej ponuky.
Zároveň Vás chceme láskavo upozorniť na včasné objednávanie kytíc, ktoré si chcete vyzdvihnúť v sobotu dopoludnia. Je nám ľúto ale pre veľký záujem o kytice v sobotu, nemôžeme niektoré objednávky až v daný deň prijať.
Rad, ktorý sa niekedy tvorí, dosahuje čakaciu dobu často krát aj 60-120 minút. Najideálnejšie je objednávku uskutočniť v piatok do 15:00 hod.
Na záver informácia: nakoľko na ulici SNP, kde sídli naše kvetinárstvo prebieha revitalizácia ulice, v pondelok 16.05.2011 nebude možný vstup do predajne z ulice SNP, ale zo severozápadnej strany od sídliska. V prípade nepriaznivého počasia sa tento termín presúva na neurčito.

Tešíme sa na každého zákazníka a zároveň ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
have a nice day, tot straks
Customer service representative
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážený Zákazník,

Kvetinárstvo A&Z IRIS s.r.o. Vás srdečne pozýva na „Svadobný deň" spojený s módnou prehliadkou v sobotu 26.marec 2011 v hoteli Štefánik v meste Myjava.

Program:
15:00
Prezentácia dekorácií svadobnej výzdoby, líčenia, šperkov a módnych doplnkov

18:00
Módna prehliadka svadobných a spoločenských šiat

V programe vystúpia speváčky Klaudia a Klára

Hotel Štefánik, Nám.M.R.Štefánika 37, 907 01 Myjava

Ďakujeme, že využívate naše služby
S pozdravom / Best Regards
have a nice day, tot straks
Customer service representative
A&Z IRIS s.r.o.
service@iriskvet.eu
www.iriskvet.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------