E-shop

Anketa

Ako často navštevujete našu stránku?

»dnes som klikol prvý krát (39%)
39%

»jeden krát za mesiac (22%)
22%

»týždenne (22%)
22%

»denne (17%)
17%

Aké informácie Vám na tejto stránke chýbajú?

»Iné (napíšte nám aké) (27%)
27%

»Kvety izbové (21%)
21%

»Kvety rezané (18%)
18%

»Kvety záhradné (18%)
18%

»Fórum / diskuzia (15%)
15%

Ste spokojní s celkovou kvetinovou výsadbou nášho mesta počas celého roka?

»áno - je to výborné (34%)
34%

»áno - je to priemerné (22%)
22%

»nie - je to slabé (22%)
22%

»nie - je to veľmi slabé (21%)
21%

Vyhovujú vám otváracie hodiny?

»Áno (49%)
49%

»Nie (napíšte dôvod) (27%)
27%

»Chcelo by to zmenu (napíšte akú) (24%)
24%


Výzdoba-Veľká noc

Veľká noc (pascha) je najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Je oslavou zmrtvýchvstania Ježiša Krista. Podľa kresťanskej viery sa to udialo v tretí deň po jeho ukrižovaní približne okolo roku 30 či 33, pričom najstarším svedectvom o oslavách Veľkej noci je zmienka v listoch apoštola Pavla okolo roku 50 a najstaršími mimobiblickými dokladmi sú spory o dátume slávenia Veľkej noci približne v 2. storočí n.l. Tie vyriešil prvý nicejský koncil v roku 325. Presný dátum Veľkej noci závisí na mesačných fázach. Sviatky teda pripadajú na nedeľu nasledujúcu po prvom jarnom splne. Ak je prvý jarný spln v posledný deň v týždni, slávi sa Veľká noc už ďalšiu nedeľu. Podľa týchto pravidiel Veľkonočný pondelok pripadá na deň medzi 23. marcom a 26. aprílom. Slovanský názov sviatku Veľká noc sa vzťahuje na "veľkú noc", v ktorej bol Kristus vzkriesený. Podľa kresťanskej tradície sviatky trvajú celých 50 dní.
Ľudové zvyklosti nadväzujúce na Veľkú noc sa jednoznačne líšia. S ohľadom na jarnú rovnodennosť majú tieto tradície pôvod aj v pohanských oslavách príchodu jari.
Medzi symboly Veľkej noci patrí obzvlášť baránok, ktorý v židovskej tradícii predstavoval Izrael ako božie stádo vedené Hospodinom. Židia na Veľkú noc jedli baránka, ktorý im pripomínal ich vyslobodenie z Egypta. Ďaľším symbolom je vajíčko. Predstavuje nový život, pretože ono samo obsahuje zárodok života. Je taktiež symbolom uzavretého hrobu, z ktorého vstal Kristus, a vyjadruje nesmrteľnosť.
A práve preto sú vajíčka a vaječné škrupinky jemne vpracované do jarných aranžmánov spolu s jarnými kvetmi. Ukážky takýchto aranžmánov vám prinesieme pred najbližšou Veľkou nocou.