E-shop

Anketa

Ako často navštevujete našu stránku?

»dnes som klikol prvý krát (39%)
39%

»jeden krát za mesiac (22%)
22%

»týždenne (22%)
22%

»denne (17%)
17%

Aké informácie Vám na tejto stránke chýbajú?

»Iné (napíšte nám aké) (27%)
27%

»Kvety izbové (21%)
21%

»Kvety rezané (18%)
18%

»Kvety záhradné (18%)
18%

»Fórum / diskuzia (15%)
15%

Ste spokojní s celkovou kvetinovou výsadbou nášho mesta počas celého roka?

»áno - je to výborné (34%)
34%

»áno - je to priemerné (22%)
22%

»nie - je to slabé (22%)
22%

»nie - je to veľmi slabé (21%)
21%

Vyhovujú vám otváracie hodiny?

»Áno (49%)
49%

»Nie (napíšte dôvod) (27%)
27%

»Chcelo by to zmenu (napíšte akú) (24%)
24%


História aranžovanie kvetov

Kytice pre všetky príležitosti:


Kytica patrí k najstarším spôsobom aranžovania kvetov, ktorý sa vyvinul z pôvodného jednoduchého skladania stoniek s kvetmi vedľa seba do zväzkov. Podľa zachovaných historických prameňov sa kvety aranžovali do kytíc už v dobe antického Grécka a Ríma.
V období renesancie skrášľovali pomerne rozmerné kytice nielen príbytky šľachty, ale i mešťanov. Kvety sa v tomto období nepoužívali len k výzdobe interiérov pri sviatočných príležitostiach, ale stávali sa bežnou súčasťou života.
Pompézny barokový štýl sa výrazne premietol nielen do oblasti architektúry a odievania, ale i stvárnenia kvetinových dekorácií. Bohaté kytice sa aranžovali z veľkého množstva rôznorodých kvetov do špeciálne zhotovených a často bohato zdobených váz.
Opakom výraznej až dominantnej barokovej kvetinovej dekorácie, ktorá je často zachytená aj na maliarskych plátnach, je uvoľnenejší štýl rokoka.
K veľkému zlomu v tvare a množstve použitých rastlín v kyticiach nastalo v dobe klasicizmu, kedy boli dekorácie zhotovované z menšieho počtu kvetov. Dôraz bol kladený predovšetkým na jednoduchší vzhľad a decentnú farebnosť zhotovených väzieb.
Tvar empírových kytíc bol silne ovplyvnený Napoleonovým ťažením do Egypta. Na začiatku 19. storočia sa tak stretávame s aranžovaním kvetín do pyramidálneho tvaru.
Prirodzená krása kvetov bola najviac ospevovaná predovšetkým v dobe romantizmu, v období návratu k prírode.
Rezané kvety sa voľne vkladali do nádob a ich výber nepodliehal striktným pravidlám.
Jedným z historických období, ktoré sa vo viazaní kytíc prelína do dnešných dní je meštiansky štýl - biedermeier z 2. štvrtiny 19. storočia. Kytice guľovitého a kompaktného tvaru sa zhotovujú z krátkych stoniek kvetov, ktoré sa jednotlivo prikladajú k stredovému kvetu v striedajúcich sa farebných kruhoch. Zvyšujúca sa kvetinárska produkcia dvadsiateho storočia sa premieta aj do bohatosti kytíc, ktoré sa čím ďalej, tým častejšie stávajú žiadanejšie dekorácie nielen súkromných interiérov, ale i verejných priestorov.